Partners

The competition is held on behalf of the CFS and is organized with the financial support of the Statutory City of Brno

Závod se koná z pověření ČKS a je organizován za finanční podory Statutárního města Brna