Organization

Main organizator is Skating Club Brno.

Chair of the Committee – Marta Sukupová
Secretary – Irena Holoubková
Welcome desk – Jana Janíčková
Accreditations – Jindřiška Kafková
Team services – Pavel Müller
Publice relationship – Ekaterina Šustková

The competition is held on behalf of the CFS and is organized with the financial support of the Statutory City of Brno

Závod se koná z pověření ČKS a je organizován za finanční podory Statutárního města Brna